Krovos paslaugos

Visa mechanizuota krova įmonėje atliekama naujausia TOYOTA technika.

Turimos technikos techninį aptarnavimą atlieka RAB "Toyota Material Handling Baltic", ko pasėkoje darbas vyksta nenutrūkstamai ir be trikdžių.

Įmonėje pastoviai palaikomas pakankamas žmogiškųjų išteklių kiekis (20 ir daugiau), reikalingas atlikti rankinės krovos darbus.

Įmonė gali pasiūlyti rankinės krovos apskaitą įvairiais vienetais pagal kliento poreikį –tonomis, kubiniais metrais ir pan.